Журналист разкри подробности за удълбочаването на варненското пристанище

"Действително по цялата схема на договаряне са били прескочени всички условия на закона за обществените поръчки. Освен това са били променени цени и условия така, че да бъдат усвоени парите, които са били предварително договорени."

Това заяви журналистът от "Капитал" и "Дневник" Спас Спасов в предаването "ЕвроДикоФ" по телевизия "Евроком. Той коментира договора за удълбочаване на варненското пристанище.

"В раздел "Цени и плащания" на договора определената "ориентировъчна" стойност на проекта е 327 161 500 лв. без ДДС (392 593 800 лв. с ДДС). От тях за проучване, проектни работи и авторски надзор са определени малко над 3 млн. лв без ДДС. Останалите около 324 млн. лв. без ДДС са за драгажни и строително – монтажни работи", коментира Спасов.

"Според приложената към договора количествено – стойностна сметка, изготвена през 2019 г. най-голям дял от тази сума се пада на дейностите "драгиране, транспортиране и депониране на драгажна маса" – 188.2 млн. лв., "изграждане и ремонт на брегоукрепителни стени и съоръжения" – 22 млн. лв. и "изместване на дюкери" (подводни тръбопроводи) – 17.6 млн. лв.", каза журналистът.

"Действително по цялата схема на договаряне са били прескочени всички условия на закона за обществените поръчки. Освен това са били променени цени и условия така, че да бъдат усвоени парите, които са били предварително договорени."

Това заяви журналистът от "Капитал" и "Дневник" Спас Спасов в предаването "ЕвроДикоФ" по телевизия "Евроком. Той коментира договора за удълбочаване на варненското пристанище.

"В раздел "Цени и плащания" на договора определената "ориентировъчна" стойност на проекта е 327 161 500 лв. без ДДС (392 593 800 лв. с ДДС). От тях за проучване, проектни работи и авторски надзор са определени малко над 3 млн. лв без ДДС. Останалите около 324 млн. лв. без ДДС са за драгажни и строително – монтажни работи", коментира Спасов.

"Според приложената към договора количествено – стойностна сметка, изготвена през 2019 г. най-голям дял от тази сума се пада на дейностите "драгиране, транспортиране и депониране на драгажна маса" – 188.2 млн. лв., "изграждане и ремонт на брегоукрепителни стени и съоръжения" – 22 млн. лв. и "изместване на дюкери" (подводни тръбопроводи) – 17.6 млн. лв.", каза журналистът.

Източник