Валентина Маджарова: Със закриване на спецправосъдието се нарушават основни принципи на ЕС

Ръководителят на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова заяви на брифинг пред медиите, че Постоянната конференция на прокурорите, занимаваща се с организирана престъпност и корупция, е излязла с нарочен свой акт по отношение на закриване на спецправосъдието, съобщават от БНТ. Този акт е в интерес, както на българското общество, така и на цялото европейско семейство. Документът е подписан от 12-те държави членки, така тя.

Основните акценти в документа са няколко:

Постоянната конференция на прокурорите единодушно подкрепя работата на специализираната прокуратура до момента в сегмента организирана престъпност и корупция, както и усилията, полагани до момента от страна на България за постигане на резултати.

Всички прокурори на държавите-членки на Постоянната конференция са съобразили обстоятелството, че със закона, с който е закрито спецправосъдието в България се нарушават основни принципи на ЕС и се намира в противоречие с разпоредби на конвенцията на ООН за трансграничната престъпност и корупцията.

Това закриване, освен че води до създаване на една несигурност с оглед на висящите дела, би довело до затрудняване и на тяхната работа в този сегмент, каза Маджарова.

Тя заяви, че е притеснително това, че със закриване на спецправосъдието ще се създаде правен хаос. Ще има и проблем със специалните разузнавателни средства.

Ръководителят на Специализираната прокуратура Валентина Маджарова заяви на брифинг пред медиите, че Постоянната конференция на прокурорите, занимаваща се с организирана престъпност и корупция, е излязла с нарочен свой акт по отношение на закриване на спецправосъдието, съобщават от БНТ. Този акт е в интерес, както на българското общество, така и на цялото европейско семейство. Документът е подписан от 12-те държави членки, така тя.

Основните акценти в документа са няколко:

Постоянната конференция на прокурорите единодушно подкрепя работата на специализираната прокуратура до момента в сегмента организирана престъпност и корупция, както и усилията, полагани до момента от страна на България за постигане на резултати.

Всички прокурори на държавите-членки на Постоянната конференция са съобразили обстоятелството, че със закона, с който е закрито спецправосъдието в България се нарушават основни принципи на ЕС и се намира в противоречие с разпоредби на конвенцията на ООН за трансграничната престъпност и корупцията.

Това закриване, освен че води до създаване на една несигурност с оглед на висящите дела, би довело до затрудняване и на тяхната работа в този сегмент, каза Маджарова.

Тя заяви, че е притеснително това, че със закриване на спецправосъдието ще се създаде правен хаос. Ще има и проблем със специалните разузнавателни средства.

Източник