Кои страни от еврозоната са най-силно засегнати от рекордната инфлация?

Очаква се инфлацията в еврозоната да достигне рекордните 7,5% през април, но не всички страни, използващи единната валута, са засегнати по един и същ начин, предава EuroNews.

Това е според предварителните данни на Евростат и би представлявало много малък ръст спрямо 7,4% от предходния месец.

Предвижда се Естония да има най-висока инфлация сред 19-те страни, използващи еврото, като цените са с 19% по-високи в сравнение с април 2021 г. Това е нагоре спрямо март, когато годишната инфлация в Естония достигна 14,8%.

Литва и Латвия следват примера с двуцифрени показатели. Това до голяма степен се дължи на факта, че трите малки държави силно разчитат на чуждестранен внос за задоволяване на енергийните си нужди, което ги прави особено уязвими към глобалната нестабилност на цените.

Страните с най-ниска инфлация се очаква да бъдат Финландия (5,6%), Франция (5,4%) и Малта (4,9%).

В случая с Финландия и Франция това се приписва на по-диверсифициран енергиен микс, докато Малта, която разчита на внесен от чужбина газ, има многогодишно споразумение за доставки с Азербайджан, което помогна за поддържане на цените стабилни.

Еврозоната и по-широкият Европейски съюз далеч не са единствените региони, претърпели рязко покачване на цените с рекордна инфлация, наблюдавана през последните няколко месеца както в Обединеното кралство, така и в САЩ.

Очаква се инфлацията в еврозоната да достигне рекордните 7,5% през април, но не всички страни, използващи единната валута, са засегнати по един и същ начин, предава EuroNews.

Това е според предварителните данни на Евростат и би представлявало много малък ръст спрямо 7,4% от предходния месец.

Предвижда се Естония да има най-висока инфлация сред 19-те страни, използващи еврото, като цените са с 19% по-високи в сравнение с април 2021 г. Това е нагоре спрямо март, когато годишната инфлация в Естония достигна 14,8%.

Литва и Латвия следват примера с двуцифрени показатели. Това до голяма степен се дължи на факта, че трите малки държави силно разчитат на чуждестранен внос за задоволяване на енергийните си нужди, което ги прави особено уязвими към глобалната нестабилност на цените.

Страните с най-ниска инфлация се очаква да бъдат Финландия (5,6%), Франция (5,4%) и Малта (4,9%).

В случая с Финландия и Франция това се приписва на по-диверсифициран енергиен микс, докато Малта, която разчита на внесен от чужбина газ, има многогодишно споразумение за доставки с Азербайджан, което помогна за поддържане на цените стабилни.

Еврозоната и по-широкият Европейски съюз далеч не са единствените региони, претърпели рязко покачване на цените с рекордна инфлация, наблюдавана през последните няколко месеца както в Обединеното кралство, така и в САЩ.

Източник